Disclaimer Flowing Art

Disclaimer en aansprakelijkheid inhoud Flowingart.eu

Flowing Art heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website Flowingart.eu. Flowing Art staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Flowing Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op Flowingart.eu, ook van andere partijen die informatie verstrekken, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Flowing Art aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren. Gebleken feitelijke onjuistheden zullen wij wel zo snel mogelijk corrigeren wanneer het informatie betreft aangemaakt door de webredactie. Wanneer u ons dus fouten of een onvolledigheid van gegevens meldt, dan zullen wij overgaan tot verbetering, aanvulling en eventueel tot verwijdering. Voor onjuistheden in informatie van derden, kunt u contact opnemen met de oorspronkelijke bron om mogelijke fouten te corrigeren. Wel worden wij graag hierover geïnformeerd, zodat de webredactie ook eventuele aanpassingen kan maken.

Beeldgebruik Flowingart.eu

Bij het tot stand komen van deze website hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk toestemming te krijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke rechthebbenden of hun uitgevers. Indien een rechthebbende denkt aanspraak te kunnen maken op een beeld of beelden gebruikt op deze website, dan kunt u contact opnemen met Flowing Art.

Verwijzingen en links Flowingart.eu

De site Flowingart.eu bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Flowing Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Flowing Art geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Cookiegebruik Isoal

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.